FoviJa

FoviJa

Vision: FoviJa Synstræningsklinik vil afhjælpe personer med syns- og motorikproblemer, så de får en lettere og mere behagelig hverdag.

Mission: FoviJa´s arbejdsmetoder tager udgangspunkt i klintens problemer, behov og hverdagssituation. Træningsmetoderne er forståelige og effektive, så den bedste behandling opnås.generel1

Værdier:

  • Højt fagligt niveau.
  • Tager udgangspunkt i årsagen og ikke kun i symptomer.
  • Alt arbejde er let forståeligt for klienten.
  • Udvikler hele tiden nye træningsmetoder.
  • Træningen skal være en leg – ikke en sur pligt.