Studerende

Studerende

Når først de glade introduktionsdage på de videregående uddannelser er overstået, stifter de fleste studerende bekendtskab med et stort pensum, som skal læses og forstås på kort tid. Dette betyder samtidigt, at øjnene bliver udsat for en lang større belastning, end de studerende før har været vant til.student3

Den stigende belastning stiller store krav til synet. Først og fremmest skal øjnene samarbejde for at stille skarpt på bogstaverne i en bog eller på en computerskærm, samt kunne bevæge øjnene langs en linje, så der ikke springes ord over eller mister læsestedet.

Dertil kræves, at du kan koncentrere dig og udelukke forstyrrende synsindtryk fra omgivelserne. Derudover har kroppens motorik stor betydning for læsningen.

Læseproblemer kan i værste tilfælde resultere i, at selv velbegavede studerende mister motivationen til at læse videre.

Synstræning kan give lysten tilbage, og de fleste vil opleve, at det lige frem bliver en fornøjelse at læse i stedet for en sur pligt. Læsehastigheden bliver hurtigere og derved nemmere at nå sit pensum.

Træningen betyder, at du bruger dine øjne bedre. Der kommer en overensstemmelse mellem øjnenes bevægelser, synet og resten af kroppen.

 

Symptomer

Mange studerende oplever den store læsemængde som en belastning. En eller flere af nedenstående symptomer kan være tegn på, at du har syns-problemer:

  • Bliver hurtig træt og ukoncentreret ved læsning.
  • Oplever hovedpine og sløret syn efter læsning.
  • Svært ved at finde det rette sted i teksten.
  • Svært ved at omstille synet fra tavlen til notesblokken og omvendt.
  • Læser langsomt.
  • Unormal læseafstand.
  • Læser tekst igen for forståelse.
  • Mister nemt orienteringssansen.

 

Hvad kan gøres

De positive resultater opnås gennem træning, som kræver tid og indsats, hvilket vil sige, at der skal afsættes 15-20 min. hver dag. Det meste af træningen foregår hjemme med kontrol på klinikken hver 4. uge.computer3

Ikke to mennesker er ens, så derfor udfærdiges individuelle handleplaner, der løbende evalueres og justeres.

Synstræningsforløbet vil bestå af forskellige øvelser, som er så udfordrende at der hele tiden opnås en forbedring.

Da synet er tæt forbundet med resten af kroppen og vores sanseapparat, vil træningsforløbet i de fleste tilfælde også indeholde forskellige motorik- og balanceøvelser. På denne måde arbejdes der med ”hele problemet” i stedet for kun øjnene, hvilket giver et bedre og hurtigere udbytte, og en varig løsning kan opnås.