Om

Pia Schackinger Christensen

Jeg er uddannet optometrist i 1991, og har videreuddannet mig inden for samsynstræning og motorisk træning. I 2004 startede jeg FoviJa Synstræningsklinik. Sideløbende har jeg i mange år arbejdet i Thiele på Købmagergade i København.

Jeg synes det er vigtigt, at der kommer viden ud om at synet er mere end hvad briller og kontaktlinser kan klare. Og vigtigt, at vi dagen igennem får brugt vores syn aktivt, så det er i god form og vi derved bedre kan klare vores hverdag med mere overskud.

Derfor tager jeg jævnligt ud til virksomheder og holder foredraget: Fitness for synet, som netop giver viden om hvordan vi bedst holder vores syn i god form, når der skal arbejdes foran en computerskærm dagen igennem.

Jeg har arbejdet meget med mindre børn med motoriske udviklingsproblemer og børn med indlærings-/læseproblemer. Og jeg har god erfaring med, hvordan syns- og motorisk træning kan afhjælpe disse problemer og derved give barnet et langt bedre grundlag for en god skoleuddannelse.

Derudover har jeg stor erfaring med at træne voksne med synsproblemer ved læse- og computerarbejde, så man kan koncentrere sig i længere tid uden træthed. Samt at genoptræne synet efter en lettere hjernerystelse, hvor der ofte er problemer med at bruge sit syn og balance. Mange døjer også med svimmelhed.

Jeg holder kurser og foredrag om syn, motorik og træning. Jeg har bl.a. undervist lærere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, optometrister, forældre og motorikvejledere. Læs mere om foredrag …

Jeg er også fast tilknyttet Anne og Mads Brodersens motorikvejleder uddannelse på Vends Motorik- og Naturskole på Fyn, hvor jeg underviser i synet og de visuelle færdigheder.

Da synstræning er træning af hele kroppen, samarbejder jeg også med andre faggrupper, bl.a. fysioterapeuter, lytte terapeuter, kranio sakral terapeuter og posturologer. Hvor vi drager nytte af hinandens ekspertiser, som dermed giver vores kunder den bedste løsning.

Ved sygdomstegn henvises der videre til egen læge eller øjenlæge.

Jeg opdaterer hele tiden min uddannelse med specielle kurser inden for motorik og synstræning, både i Danmark og i udlandet.